2- İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM VE DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ: İslam dininde ilim öğrenmek her kadın ve erkeğe farz kılınmıştır. Bu şuur ile hareket eden Müslümanlar özellikle dört halife döneminden itibaren yeni fethedilen topraklardaki kültür ve medeniyeti almışlar ve ilmi çalışmalara katkı sunmuşlardır. İslam medeniyetinin temeli vahye dayanmaktadır. Bu yüzden ortaya çıkan ilk bilimsel faaliyetler hadis ve sünnet ile ilgili olmuş; Hadis, Kelam, Tefsir ve Fıkıh gibi dini ilimler ortaya çıkmıştır. Abbasiler döneminde yabancı eserler Arapça ve Farsça'ya tercüme edilmiş ve İslam dünyasına kazandırılmıştır. Özellikle Halife Me'mun zamanında kurulan Beytü'l Hikme 'de pek çok Yunanca eser Farsçaya çevrilmiştir. Bu da İslam Felsefesinin gelişmesine temel dayanak olmuştur.

10. yüzyıldan itibaren İslam Medeniyetinde astronomi, matematik, tıp, coğrafya, kimya ve zooloji alanında önemli bilim adamları ortaya çıkmış ve değerli eserler yazılmıştır. Biruni astronomi alanında yaptığı çalışmalar ile şöhret bulmuştur. İbn Sina'nın yazmış olduğu Kanun Fi't Tıp adlı eser günümüzde de büyük bir öneme sahiptir. 6 asır boyunca bilim dünyasına müthiş katkılarda bulunan İslam Medeniyeti, 16. yüzyılın sonlarından itibaren duraklama dönemine girmiştir.

Yorum ekle

{loadmoduleid 136}


Güvenlik kodu
Yenile

Makale Görünüm Sayısı
129508

 

PHP Hits Count

11/04/2020

Yandex.Metrica