2-İKTİSADİ HAYATLA İLGİLİ MESELELER 

a) İslam'da Mülkiyet Anlayışı: İslam dininde mülkün Allah'a ait olduğu inancı savunulmuş ve kişisel mülkiyet kutsal kabul edilmiştir. Kişinin sahip olduğu malı helal yollardan kazanması istenmiştir. Emek verilmeden faiz, hırsızlık ve gasp gibi haram yollarla kazanmak ve başkasının malına zarar vermek yasaklanmıştır. İslam dininde mal edinmek bir amaç değil; paylaşma ve yardımlaşma için bir araç olarak görülmüştür. Malın bir zümrenin elinde toplanmaması için paylaşılması

öğütlenmiştir. Kişinin infak ederken ne her şeyini vermesi ne de cimrilik etmesi değil orta yolu bulması tavsiye edilmiştir.

b ) İşçi Hakları: İslam’da kişinin alnının terinin kurumadan işçiye ücretinin verilmesi esastır. İşçiye işe başlamadan önce kaç saat çalışacağı ve hangi işleri yapacağı net bir şekilde açıklanmalıdır. İşveren, işçi çalışırken güvenliğini sağlanmalıdır. Onun hayatını riske atacak tehlikeli durumlara karşı tedbirlerini almalıdır. İşçi ise kendisine verilen işi en güzel şekilde yapmalı, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak canını korumalı ve sorumluğunun farkında olmalıdır. 

c) Gıda Maddeleri ve Bağımlılık: Dinin yapılmasından veya yenilmesinde herhangi bir sakınca görmediği şeylere helal, yenilmesini veya yapılmasını yasakladığı şeylere ise haram denir. İslam dininde "Eşyada aslolan ibahadır." prensibi gereği hakkında kesin bir şekilde yasaklama bulunmayan şeyler helal sayılır. Kişi, hakkında hüküm bulunmayan bir şeyi yeme içme konusunda şüphe duyuyorsa ondan kaçınması tavsiye edilmiştir. İslam'da Haram Kabul Edilen Şeyler Şöyledir:

-Domuz eti yemek, Kan içmek, Ölmüş hayvan (leş) eti yemek, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini yemek, Azı dişi olan hayvanların ve yırtıcı kuşların etinin yenmesi de dinimizde yasaklanmıştır.

-İslam'da bireyin hem akıl hem de beden sağlığına zarar veren alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar da haram kabul edilmiştir. Sigara içmek ise insanın beden sağlığını bozduğu için din alimleri tarafından "Tahrimen Mekruh" yani harama yakın çirkin iş olarak görülmüştür.

Makale Görünüm Sayısı
133067

 

PHP Hits Count

11/04/2020

Yandex.Metrica