3- SAĞLIK VE TIPLA İLİGİLİ BAZI MESELELER 

A) Otopsi: Kişinin ölüm nedenini araştırılması için ceset üzerinde yapılan tıbbi incelemeye denir. Otopsi ile ölen kişinin ölüm nedeni tam olarak öğrenilir ve bir cinayet olup olmadığı kesinliğe kavuşur. İslam’ın ilk dönemlerinde bazı İslam âlimleri otopsiyi insan vücudunu aşağılayıcı bir hareket olarak görüp buna cevaz vermemiştir. Ancak gerek hastalıkların araştırılması gerekse ölüm nedenlerinin bilinmesi hususunda otopsi günümüzde lüzumlu için yapılması caiz görülmüştür.

B) Ötenazi: Tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış bir kişinin yaşamına kendi veya yakınlarının isteği ile son vermesine denir. Ötenazi, İslam dininde cinayet ile eşdeğer tutulmuş ve haram olarak kabul edilmiştir. Çünkü yaşama hakkı kutsaldır ve bunu ancak Allah-ü Teala alabilir. Kişi, Allah-ü Teala'nın kendisine vermiş olduğu bu canı en iyi şekilde korumakla sorumludur. NOT: Beyin ölümü gerçekleşmiş olan kimselerin, hastane imkânlarının yetersizliği ve mali açıdan masrafların karşılanamaması gibi elde olmayan sebeplerden dolayı hekimin onayı ve yakınlarının rızası ile fişinin çekilmesi ötenazi olarak görülmemiştir.

C ) Organ Nakli: Yeni ölen veya beyin ölümü gerçekleşmiş olan birisinin organının alınarak ihtiyaç sahibi bir hastaya nakledilmesidir. İlk dönemlerde insanın saygın bir varlık olduğu ve bedenine herhangi bir müdahalede bulunamayacağı görüşünden yola çıkılarak organ nakli caiz görülmemiştir. Ancak zaman içerisinde insan için asıl olanın yaşama hakkının olduğu vurgulanmış ve belirli kriterler çerçevesinde organ nakli caiz görülmüştür. Organın herhangi bir ücret karşılığında satılması ise kesinlikle yasaklanmıştır. Organ Naklinin Hangi Şartlarda Gerçekleşebileceğine Dair İslam Âlimlerinin Üzerinde Uzlaştıkları Görüşler Şöyledir:

a) Organ naklinin zaruret olması ve naklin olumlu sonuç vereceği konusunda güçlü kanaatin olması durumunda, organ nakli caizdir.

b) Dinen aranan şartların gerçekleşmiş ve organı alınacak kimsenin kendisinin veya kanuni temsilcisinin izninin olması halinde organ nakli caizdir.

c) Kalp gibi hayatın kendisine bağlı bulunduğu tek organların nakledilmemesi

d) Canlı bir insandan, temel bir hayati fonksiyonunu devre dışı bırakmaması.

e) Açıklanan durumlarda organ naklinin ittifakla caiz görülmesi, organın satım konusu yapılmaması şartına bağlıdır.

D) Kan Bağışı: Kişinin başkalarının hayatını kurtarmak için kan bağışında bulunmasında sakınca görülmemiştir. Herhangi bir ücret talep edilmemelidir.  

E ) Haram Maddelerle Tedavi: Dinimizde alkol gibi içilmesi ve kullanılması haram olarak kabul edilen bazı şeyler vardır. İslam dini zaruriyet halinde bunların tedavi amaçlı olarak kullanılmasına izin vermiştir.

F) İntihar: İslam dininde yaşama hakkı kutsaldır ve insan Allah-ü Teala'nın kendisine verdiği bedeni en iyi şekilde korumakla sorumlu tutulmuştur. Canı korumak, İslam’ın korunmasını istediği beş temel değerden birisidir. İntihar, kişinin çeşitli yöntemler ile kendi yaşamına son vermesidir. Allah-ü Teala Kur'an-ı Kerim'de "Kendinizi öldürmeyiniz..." buyurmaktadır. İntihar, büyük günahlar arasında yer almaktadır. 

Makale Görünüm Sayısı
133068

 

PHP Hits Count

11/04/2020

Yandex.Metrica