2-BUDİZM  

MÖ 6. yüzyılda Hindistan'da Siddharta Gautama (Buda) tarafından kurulmuştur. Buda, "aydınlanmış" anlamına gelir. Hinduizm'deki kast sistemine ve puta tapmaya tepki olarak doğmuştur. Budizm, günümüzde yaşayan beş büyük dinden birisidir. Buda, sarayda büyüyen bir prenstir. 29 yaşına geldiği zaman saraydan ve ailesinden ayrılarak halkın arasına karışır. Mutluluğun kaynağını ve ıstırabın nedenini aramaya başlar. İlk başlarda bunun açlıktan geçtiğine inanarak uzun yıllar perhiz yapar, hiç bir şey yemez. Ancak bunun mutluluk kaynağı olmadığını anlar. Sonra kendini yeme ve içmeye verir bir müddet. Ancak bunda da istediği sonuca ulaşamaz. Otuz altı yaşında iken bir incir ağacının altında düşüncelere dalarken

kendini gerçeğe ulaştıran bilgilere kavuşur ve aydınlanır. Aydınlandığı tarih olan 8 Aralık, Budistlerin kutsal gecesidir. Buda insanlardan ahlaklı olmalarını ve putlara tapmamalarını istemiştir. Ancak ölümünden sonra birçok buda heykeli yapılmış ve insanlar Buda'nın heykeline tapmaya başlamışlardır.

Kutsal Kitapları: Kutsal kitabı, Üç Sepet anlamına gelen "Tipitaka" dır. Bu üç sepet “Disiplinler Sepeti, Doktrinler Sepeti ve Vaazlar Sepeti”dir.

Tanrı İnançları: Tanrı inancı ile ilgili net bir bilgi yoktur. Tanrı'nın varlığı veya yokluğu ile ilgilenmezler. Budizm'de inancın temelini, "Buda'ya sığınırım, Dhamma'ya (Buda Öğretisi) sığınırım ve Sangha'ya (Rahipler) sığınırım." ifadesi oluşturur. Budistlere göre Buda, aydınlandıktan sonra Tanrı olmuştur.

İbadet Anlayışları: Hinduizm'deki gibi belirli bir ibadet şekli yoktur. Bireysel ibadetler esastır. İbadet etmek isteyen Budist, Vihara veya Pagoda ismini verdikleri yere gelerek ibadetini gerçekleştirir. Budizmde kişinin mutluluğa ulaşması için Nirvana'ya ulaşması gerekir. Nirvana'ya ulaşması için kişinin sekiz dilimli yolu takip etmesi gerekir.

Sekiz Dilimli Yol: Doğru inanış, doğru niyet, doğru davranış, doğru söz (konuşma), doğru geçim (meslek), doğru çaba (gayret), doğru kontrol (denetim), doğru konsantrasyon (odaklanma) dur. 

Nirvana: Budizm'de insanın hayattaki amacı Nirvana'ya ulaşmaktır. Nirvana, kişinin bütün dünyevi arzu ve isteklerinin son bulduğu en üst ve saf noktadır. Budizm'de canlı varlıkları öldürmek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek, zina yapmak, içki ve uyuşturucu yasaktır. Ahlaki öğütleri ön planda tutan bir dindir.

Dini Sembolü: Sekiz kollu tekerlek'tir.

Budizm'de Mehdi inancı da vardır. Budizm'e göre Buda insanlara kurtuluş yollarını göstermiş ve dünyadan ayrılmıştır. Ancak insanların kurtuluşu henüz gerçekleşmediği için ileride gelecek olan Maitteya bunu gerçekleştirecektir.

Budizm’de ki bir diğer inanç da Ahimsama'dır. Bu inanca göre herhangi bir canlının içerisinde reenkarnasyon gereği bir başka canlı olabileceği için hiçbir canlıya zarar verilmemesi esastır. 

Hinduzim'de olduğu gibi Ganj Nehri kutsaldır. Ganj nehrinde yıkanmanın insanı günahlardan arındırdığına inanılır. Hindular, ruhun ölmezliğine inandıkları için ölenlerin cesetlerini yakarak küllerini Ganj Nehri'ne dökerler

Makale Görünüm Sayısı
133019

 

PHP Hits Count

11/04/2020

Yandex.Metrica