2. İslam'ın Şartları
 
İslam, sözlükte kurtuluşa erme, güven, barış ve emniyette olma anlamlarına gelir. Dinî bir kavram olarak ise İslam; Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'e (s.a.v.) bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ilahi dindir. İslam dinini kabul eden kişiye Müslüman denir.
 
İslam dininin beş temel şartı;
kelime-i şehadet getirmek,
namaz kılmak,
oruç tutmak,
zekat vermek
ve hacca gitmektir.
 
Ayrıca bu şartlar İslam dininin temel ibadetlerini oluşturur. Bu temel ibadetlerin yapılması kulluğun bir gereğidir. Müslüman olan biri İslam'ın temel şartlarını yerine getirir, Kur'an-ı Kerim'de bildirilenlere inanır ve ona göre yaşamaya çalışır. İslam dini, emir ve yasaklarıyla Müslümanları iyi ve güzel olana yönlendirir.
 
Kelime-i Şehadet Getirmek
 
Kelime-i Şehadet; "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh" demektir. Anlamı; "Ben kabul ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed(s.a.v.) Allah'ın kulu ve resulüdür." şeklindedir. Kelime-i Şehadet getirmek Müslümanlığın ilk şartıdır. Bu sözleri gönülden söyleyen kişi Müslüman olur.

Bir de Kelime-i Tevhid vardır.

Kelime-i Tevhid: "Lâilâhe illallah Muhammedün Resulullah" cümlesidir. Anlamı; "Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir." şeklindedir. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet İslam dininin özüdür.
 
Namaz Kılmak
 
Namaz, günde beş vakit yerine getirilen bir ibadettir. Akıllı ve sorumluluk yaşına girmiş her Müslümanın namaz kılması gerekir. Namaz kılan bir kimse Allah'ı (c.c.) anar, O'na şükreder ve O'ndan yardım ister. Rabbini andığı için kalbi huzurla dolar, kendisini daha mutlu hisseder. Namaz insanı güzel davranışlara yönlendirir ve kötü duygulardan arındırır. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim' de "…Namaz, insanı her türlü kötülükten ve hayâsızlıktan alıkoyar..." (Ankebût suresi, 45. ayet.)
 
Oruç Tutmak
 
Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan her türlü davranıştan kişinin kendi isteğiyle uzak durmasıdır. Akıllı ve sorumluluk yaşına gelmiş, sağlıklı ve yolcu olmayan Müslümanların Ramazan ayında oruç tutması farzdır. Oruç tutan kimse daha sabırlı olur ve iradesine hakim olmayı öğrenir. Başkalarına karşı iyi davranmaya ve merhametli olmaya gayret eder. Çünkü kişi oruçluyken kötü söz söylemez ve kırıcı davranışlardan kaçınır.
 
Zekât Vermek
 
Zekât, dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Akıllı, sorumluluk çağına gelmiş ve dinen zengin Müslümanların yılda bir kez zekât vermesi gerekir. Yüce Allah bazı ibadetlerle yardımlaşmayı zorunlu tutar. Zekât sayesinde zengin ve fakir arasında bir köprü kurulur. Yardımlaşma duygusu gelişen toplumlarda huzur artar ve barış ortamı oluşur.
 
Hacca Gitmek
 
Hac: Yılın belli günlerinde Mekke'de bulunan Kâbe'yi ve etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi olan Müslümanların ömründe bir kez hacca gitmesi farzdır. Hac ibadetini yerine getiren bir Müslüman Allah'ın (c.c.) huzurunda tüm Müslümanların eşit olduğunu hatırlar. Allah'a (c.c.) yakınlaşır, O'na şükreder ve günahları için af diler. Bu ibadet ülkeleri, dilleri ve ırkları ayrı olan Müslümanları aynı amaç için bir araya getirir.
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Makale Görünüm Sayısı
52566

 

PHP Hits Count

11/04/2020

Yandex.Metrica