3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
 
Peygamberimiz, 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arabistan'ın Mekke kentinde doğmuştur. Rebiyülevvel ayının 12. gecesidir. Biz bu geceyi Mevlit kandili olarak kutlarız. Ayrıca bu geceyi içine alan hafta da Kutlu Doğum haftası olarak kutlanmaktadır. Hz. Muhammed, doğduğunda dedesi Abdulmuttalip kurbanlar kestirdi. Mekke'nin ileri gelenlerine ziyafet verdi. Mekkeliler adını sorduklarında Muhammed olduğunu söyledi. Mekke, havası ağır ve sıcak bir şehirdi. Bu hava küçük çocuklara uygun değildi. Bu yüzden Mekkeliler çocuklarını yaylalarda oturan süt annelere verirlerdi. Peygamberimizi de Halime isminde bir kadına vermişlerdir. Peygamberimiz dört yaşına kadar süt annesinin yanında kalmıştır. Sonra annesinin yanı- na gelmiştir. Annesini 6 yaşında kaybetmiştir. 8 yaşına kadar dedesinin yanında, daha sonra ise Amcası Ebu Talib'in yanında kalmıştır. Hz. Muhammed, gençlik yıllarının çoğunda Ebu Talib'in yanında kalmış, hayvancılık ve ticaretle uğraşmıştır. Peygamberimiz ahlakı ve dürüstlüğü ile herkesin güveninini kazanmıştı. Bundan dolayı peygamberimize dürüst ve güvenilir anlamına gelen " El Emin" lakabı verilmiştir. Peygamberimiz gençlik döneminde bir çok etkinliğe katılmıştır. Henüz yirmi yaşında iken Mekke'de bulunan Erdemliler Topluluğu'na katılmıştır. Bu topluluğun amacı Mekke'de haksızlığa uğrayan kişiler varsa onların hakkını almaktı. Peygamberimiz bu topluluk içinde etkin faaliyetler yapmıştır. Başarılı bir ticaret hayatı olan Hz. Hatice'yle ticaret ortaklığı yapmıştır. Hz. Hatice ona duyduğu güven sebebiyle kervanlarının yönetimini peygamberimize bırakmış, dü- rüstlüğünden dolayı, peygamberimize sevgi ve saygı göstermiş ve onunla evlenmek istediğini bildirmiştir. Hz. Muhammed'in kabulüyle de evlenmişlerdir.
Muhammedü'l-Emin (Güvenilir Muhammed)
 
Hz. Muhammed (s.a.v.) kimseye yalan söylemez, kimseyi aldatmaya çalışmazdı. Kendisine emanet edilen şeyleri çok iyi korurdu. Tembelliği sevmezdi. Zamanının kötü alışkanlıklarından uzak durur, içki içmez, kumar oynamazdı. Kimseye haksızlık ettiği görülmemişti. İnsanlar onun fikirlerine son derece değer verir, ona danı- şırlardı. Çevresindeki herkes onun dürüstlüğüne, merhametine, adaletine hayrandı. O insanların her konuda güvendiği, sevdiği ve saydığı seçkin bir insandı. Bu sebeple Mekkeliler ona el-Emin yani "Güvenilir Muhammed" derlerdi.
Hz. Muhammed (s.a.v.) Hilfü'l-Fudûl'a Katılıyor
 
Arap kabileleri arasında küçük anlaşmazlıklar bile kan davaları yüzünden uzun süren savaşlara dönüşebiliyordu. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle toplumda huzur, can ve mal güvenliği kalmamıştı. Özellikle fakir ve kimsesiz insanlar büyük haksızlıklara uğruyordu. Toplumdaki haksızlıklar karşısında bazı iyi ve dürüst Mekkeliler kendi aralarında bir birlik kurdular. "Hilfü'l-Fudûl" yani "Erdemliler Birliği" denilen bu birlik, kim olursa olsun haksızlık ve zulme uğrayan insanların yanında yer alacak ve onlara yardım edecekti. Hz. Muhammed de (s.a.v.) bu birliğe katıldı ve üzerine düşen görevleri yerine getirdi. Çünkü o, haksızlıklara ve zulümlere razı olmayan bir karaktere sahipti.
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları
 
Mekke'nin saygıdeğer hanımlarından biri olan Hz. Hatice (r.a.), dürüstlüğünden ve güzel ahlakından haberdar olduğu Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kervanlarını yönetmesi teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ticaretten büyük bir kâr elde etti. Hz. Hatice (r.a.) böylece Hz. Muhammed'i (s.a.v.) daha yakından tanıma fırsatı buldu. Bu iki güzel insan daha sonra evlenip dünyanın en mutlu ailesini kurdular. Hz. Muhammed (s.a.v.) evlendiğinde 25 yaşındaydı. Onların sevgi ve saygıya dayalı evlilikleri Müslümanlar için her zaman en güzel örnek olmuştur. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu evlilikten altı çocuğu olmuştur; Kâsım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah. Kâsım iki yaşındayken, Abdullah ise bebekken vefat etti. Hz. Fâtıma dışında bütün çocukları Hz. Muhammed'den (s.a.v.) önce vefat etmiştir. Hz. Peygamberin bir de Medine döneminde eşi Hz. Mariye'den (r.a.) doğan ve küçük yaşta vefat eden İbrahim isimli bir oğlu vardır.
 
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Makale Görünüm Sayısı
54710

 

PHP Hits Count

11/04/2020

Yandex.Metrica