9-1.1. İnsanın Evrendeki Konumu


Evren ne demektir?

Evren denilince; yer, gök, gezegenler, ay, güneş, yıldızlar dâhil canlı-cansız bütün yaratıkların oluşturduğu varlıklar âlemi akla gelir.

Evrendeki her şey Allah tarafından belirli bir ölçüye göre yaratılmıştır

Allah, evrende var olan her şeyi belli bir ölçü (Furkan suresi, ayet 2) ve düzene göre yaratmış, onların yaratılışını birtakım amaç ve hikmetlere dayandırmıştır. O, boş ve yersiz hiçbir şey yaratmamıştır.(Hicr suresi, 85)

 

VARLIKLAR ÂLEMİ

 

 

GÖRÜNEN

 

GÖRÜNMEYEN

 

 

UZAY

HAYVAN

BİTKİ

İNSAN

 

MELEK

CİN

ŞEYTAN

Varlıklar âlemini görünen ve görünmeyenler olmak üzere iki kısma ayırabiliriz.

a.Görünenler; gökyüzünde güneş, ay, yıldızlar, yeryüzünde insanlar, hayvanlar, ağaçlar, bitkiler, dağlar, denizler vb. varlıklardır. Bu varlıkların her birinin kendine özgü bir yapısı, şekli ve yaşam biçimi vardır.

b.Görünmeyenler; gözümüzle göremediğimiz, fakat varlığını dini kaynaklardan öğrendiğimiz varlıklardır. Melekler, cinler ve şeytan bunlardandır. Bizler görmesek de onların var olduğuna inanırız. Çünkü bu varlıkların nitelikleri, görevleri ve niçin yaratıldıkları gibi konularda Kutsal Kitabımız Kur’an’da bilgiler verilmektedir.

İnsanın Evrendeki Konumu

İnsana niçin küçük âlem denilmiştir?

Evreni yaratan Allah, dünyayı üzerinde yaşanabilir bir konuma getirdikten sonra, evrendeki bütün varlıkların özelliklerini taşıdığı “küçük alem” olarak nitelenen insanı yaratmıştır. Ruh ve bedenden oluşan bir varlık olan insan, dünyadaki varlıklar içerisinde çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahiptir. İnsanın bu yapısı çeşitli bilimlere konu olmuştur. Örneğin; biyoloji organizmasıyla, psikoloji iç dünyasıyla, sosyoloji diğer insanlarla ilişkisiyle, antropoloji de gelişimi ile ilgilenmektedir.

İnsan yeryüzündeki varlıklar içerisinde ayrıcalıklı, üstün ve değerli bir varlıktır

Kur’anıkerim insanı bütün varlıklardan farklı bir biçimde ele almakta ve insana büyük değer vermektedir. İnsanın yaratılışı ve özellikleri ile ilgili ayetleri incelediğimizde insanın, yeryüzündeki varlıklar içerisinde ayrıcalıklı, üstün ve değerli bir konuma sahip olduğunu görürüz. Kur’an’da geçen “Biz, gerçekten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık”(İsra suresi, ayet 70) ayeti de insanın üstün ve değerli bir varlık olarak yaratıldığını belirtmektedir.

İnsan niçin değerli ve üstün bir varlıktır?

Esasında insanın üstünlüğü, onun yaratılışında cereyan eden olaylarla ortaya çıkmaktadır. Allah’ın halife olarak yarattığı insana meleklerin itirazı, Allah’ın melekleri denemesi, insanla karşılaştırması ve insanın üstünlüğünün ortaya çıkması ile son bulmuştur. Bu üstünlük Hz. Adem’e bütün isimlerin öğretilmesi, kısaca ona verilen öğretim ve bilgidir.(Bakara 30-34) Yani insanda ortaya çıkan ilk üstünlük onun yeryüzünde Allah’ın temsilcisi (halife) olması ve bunun gerektirdiği, dünyaya hakim olmasını sağlayan ilim ve bilgeliğin kendisinde var olmasıdır. Bu üstünlük meleklerce kabul edilmiş ve onların Hz. Adem’e secde etmeleri ile neticelenmiştir.(Bakara suresi, 34)

İnsan yeryüzünde Allah’ın halifesidir

İnsan yeryüzünde Allah’ın halifesidir. Yüce Allah Kur’an’da “... Sonra da şekillendirip kendi ruhundan ona üfleyen Allah’tır.” (Secde 9) buyurmaktadır. İşte insanı diğer bütün varlıklardan ayıran ve şerefli kılan bu “ilahi ruh”tur. İnsan böyle bir ilahi kaynağa sahip olduğu için Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. (Bakara suresi, ayet 30; En’am suresi, ayet 165) Halife vekil, başkasının yerine iş gören, temsilci olan kimse demektir. İnsanın Allah’ın halifesi olarak yaratılmasının nedeni, Allah’a kulluk etmek, dünyada onun dilediği biçimde yaşamaktır. Yüce Allah Kur’an’da “Ben ....İnsanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”(Zariyat suresi, ayet 56) buyurarak, insanın yaratılış amacını açık bir şekilde belirtmektedir.

İnsanı yeryüzündeki diğer varlıklara üstün kılan özellikleri

·                    İnsan yaratılmış varlıkların en üstünü(eşrefi mahlukat)dür. Çünkü insan, akıllı ve düşünen bir varlıktır. Aklı ve düşüncesi ile iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydayı zarardan ayırt eder. Çevresinde olup bitenleri anlar ve değerlendirir. Öz varlığının bilincindedir. Yani yaratılışını, kainatın niteliğini bilir. Kendisi ile kainat arasındaki ilişkinin nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiğinin bilincindedir. İradesini kullanarak da davranışlarını kontrol eder ve iyiye, güzele yönlendirir.

·                    İnsan, bilen ve öğrendiklerini kavrayan bir varlıktır. Kur’an’ın ilk inen ayetlerinde insanın bilen bir varlık olduğu vurgulandığı gibi, meleklerden üstünlükleri hatırlatılırken bu yönüne dikkat çekilmiştir. O, öğrendiklerini konuşarak ve yazarak başkalarına aktaran bir varlıktır.

·                    İnsan, teklife muhatap, özgür bir varlıktır. Onun Yaratıcıdan bir mesaj alabilmeye layık görülmesi, yani vahye muhatap kılınması kendisine verilen üstünlüğün ve değerin bir göstergesidir. Ayrıca davranışlarında özgür bir varlıktır. Allah insana iyiyi, kötüyü bildirmiş,(Şems 8) onu seçimlerinde serbest bırakmıştır. O, insanı belli bir şekilde davranmaya zorlamamış, ona dilediğini yapma hürriyeti vermiştir. Kur’an’da “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükreder, ister nankörlük eder”(İnsan suresi, ayet 3) buyrulmaktadır.

·                    İnsan sorumlu bir varlıktır. Özgürlük ve seçme hakkı insanın sorumlu olma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Başka bir ifadeyle insanın sorumluluğu hür bir iradeye sahip olmasının bir sonucudur. Bundan dolayıdır ki, Kur’an’a göre insan kendi yaşayışından sorumlu tek varlıktır. “O gün kişi önceden yaptıklarına bakacaktır.” (Nebe suresi, 40) Hatta sadece kendi yaşayışından değil, Allah’ın yeryüzündeki halifesi olması sebebiyle dünyada ilahi mesajın gereklerini yerine getirmekle de sorumludur.

İnsan, inanan ve dini boyutu olan bir varlıktır. Onu diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerinden birisi de inanan bir varlık olmasıdır. İnsan, düşünme ve bilme yeteneği sayesinde kendi öz benliğini, çevresini ve Rabb’ini tanır. Böylece inanan bir varlık haline gelir. Onun temel görevi Allah`ı tanımak, ona kulluk etmek, insani ve ahlaki değerlere bağlı kalarak yaşayıp sonsuz hayata hazırlanmaktır.

·                    İnsan yapıcı ve üretici bir varlıktır. En küçük şehirlerden dev sanayi ürünlerine, güzel sanatlardan mimariye kadar pek çok şey meydana getirir. Bu merakı sayesinde tabiatı ve kendisini keşfeder. Bu gün ulaşılan teknolojik gelişmenin ve sosyal ilimlerin temeli insanın tabiatı ve kendisini merak etmesine dayanır.

Özetle İslam’a göre insan akıllı, düşünen, irade sahibi, özgür, sorumlu, bilen, inanan bir varlıktır. Aynı zamanda Allah’ın yeryüzündeki halifesi ve yaratılmışların en üstünüdür.

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Temel Özellikleri

İNSAN

AKILLI

ÖĞRENEN

İRADE SAHİBİ

ÖZGÜR

SORUMLU

İNANAN

BİR VARLIKTIR

 

 

Yorum ekle

   

En Çok İndirilenler

Dosyaları üye olmadan indirebilirsiniz...
2014-2015 8.sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi plani  471
Lise 9. Sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi yillik Plan  430
2014-2015 TEOG Meb Kazanımlara uygun yıllık plan  369
2014-2015 BEP-Lise 10.Sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Yillik Plan  348
Lise 10. Sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi yillik Plan  285
Lise 11. Sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi yillik Plan  266
Lise 12. Sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi yillik Plan  262
2014-2015 7.sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi plani  255
2014-2015 BEP-Lise 9. Sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Yillik Plan  234
2014-2015 4.sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Yillik Plan  234
hz_muhammedin_hayati_1_muhammetyilmaz  226
Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Donem Sene basi zumre toplantisi  224
2014-2015 6.sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi plani  214
2014-2015 5.sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi plani  211
Teog ilk 3 unite dindersim.com testler kitapcik halinde Toplam 344 soru  193
2014-2015 Calisma Takvimi Renkli tek sayfa  192
dkab_lise_zumre_2014_2015_1_muhammetyilmaz  190
2014-2015 8.sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Bep plani  155
Teog 8.Sinif yaprak test serisi toplam 25 test 530 soru  148
2014-2015 BEP-Lise 12. Sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Yillik Plan  145
2014-2015 5.sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Bep plani  144
2014-2015 6.sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Bep plani  140
2014-2015 7.sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Bep plani  135
Lise 9. Sinif Temel Dini Bilgiler (islam I) yillik plan  134
2014-2015 BEP-Lise 11. Sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Yillik Plan  130
Kurani Kerim 10.sinif yillik plan  120
Lise-9.-Sinif-Hz.-Muhammedin-Hayati-Yillik-Plan  115
7.sinif IHO -2014-2015- Temel Dini Bilgiler yillik plani  109
8.Sinif Cikmis Sorular Gokhan Ay_test_1  109
Teog deneme sinavi 2 Kitapcik halinde cevap anahtarli.  107
Eylul ayi mresleki calismalar  107
Lise 10. Sinif Temel Dini Bilgiler (islam II) yillik plan  104
8.Sinif 1-2-3.unite tekrar teog deneme sinavi  104
2014-2015 IHO 7.sinif Kurani Kerim Yillik Plani  101
5.sinif 3.unite Hz Muhammed ve Aile hayati ppt  96
8.Sinif 1. Unite Kader ve Evrendeki Yasalar  95
2014-2015 IHO 6.sinif Kurani Kerim Yillik Plani  94
A.BAYRAM-DENEME1  93
Arapca 9.sinif yillik plan 4 saatlik Anadolu  91
8.Sinif Cikmis Sorular Gokhan Ay_test_6  91
2014-2015 4.sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Bep plani  88
Yemek Duas ksa  84
TEOG-1-dkab-2013-sorulari-cozumleri-musaaydogdu  83
Lise-10.-Sinif-Hz.-Muhammedin-Hayati-Yillik-Plan  81
8.Sinif 1-2-3.unite tekrar teog deneme sinavi 4  81
83_ahlaki_davranis_unite _teog dersimizdin.org.PDF  81
Arapca 11.sinif yillik plan 4 saatlik anadolu  80
Lise 11.Sinif Kurani Kerim yillik plan  79
3.unite genel tekrar teog deneme dindersim.com  79
8.Sinif 1-2-3.unite tekrar teog deneme sinavi 2  78
   
Yandex.Metrica