3. Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve Anlamı
 
Sübhaneke duası:
Sübhaneke'llahümme vebihamdik. Vetebarekesmük. Veteâla Ceddük. [Ve celle senâük] Vela ilahe ğayrük.
!!! Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur.

Sübhaneke duasının anlamı:
Allahım! Sen bütün kusurlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle kusursuz kabul eder ve yüceliğini her zaman dile getiririm. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.